Menü Ana Sayfa Halil İbrahim ÖZER Ders Notları İnternet Sınav Sistemi (ISS)

İnternete Dayalı Eğitim (Asenkron Eğt.)

Okul sayısının gittikçe artması, nüfusun hızlı bir şekilde genişlemesi ve gelişen teknoloji ile birlikte eğitilmiş eleman ihtiyacının bir o kadar artması okulların rolünü değiştirmiştir. Bu gelişmenin sonucu olarak bütün fakültelerin tüm bölümlerde zorunlu olarak okutulan Temel Bilgisayar Kullanımı Dersini alan öğrencilerinin ders notu ihtiyaçlarını karşılamak ve uzaktan eğitim olarak ilerde alabilecekleri derslere de bir ön hazırlık olması amacıyla bu sayfalar hazırlanmıştır.

Bu sayfalarda Temel Bilgisayar Kullanımı Dersi ile ilgili haftalık derslerin linkleri bulunmaktadır. Bu derslere erişebilmek için bu derslerin alınmış olması ve ders sorumlusundan onayı gerekmektedir. Gerekli yeterliğe sahip öğrenciler haftalık olarak açılacak derslere erişebilir, dersle ilgili sorularını forum sayfasında sorabilir. Dersten başarılı olabilmesi için verilecek ev ödevlerini zamanında yapıp ders sorumlusuna ulaştırmalıdır. Dersle ilgili duyuruları da duyurular sayfasından takip edebilir.